L-Arginin

L-Arginin

L-arginin prodlužuje dobrý stav zdraví

Mezi odborníky panuje shoda na tom, že je l-arginin nejdůležitější amino-kyselinou pro uchování dlouhodobého zdraví. Byl objeven již před 80 lety, ale zájem vědců o studium jeho role v lidském těle se datuje teprve po roce 1980 a trvá dodnes. Za výzkumy role l-argininu ve vztahu ke krevnímu oběhu byla třem americkým vědcům v roce 1997 udělena Nobelova cena. Na základě těchto výzkumů vyvinuli titíž vědci lék Viagra. Větší podíl l-argininu získáváme ze stravy, menší podíl si v případě potřeby tělo dokáže vyrobit z aminokyseliny L-ornitinu.

L-arginin je výchozí surovinou k tělesné produkci oxidu dusnatého (NO), plynu, který v organismu plná celou řadu velmi důležitých a na první pohled nesouvisejících úkolů. Zvyšuje roztažnost (dilataci) tepen i ostatních cév, čímž snižuje krevní tlak i zátěž srdečního svalu. Urychluje dozrávání a učení buněk imunitního systému v kostní dřeni, iniciuje uvolňování růstového hormonu z mozkového kmene a působení růstového faktoru IGF 1. Stručně řečeno, l-arginin udržuje v optimálním režimu významnou část vitálních funkcí. Jinou velmi významnou úlohu plní l-arginin jako stavební kámen bílkovin tvořících svalovou hmotu, hormony, enzymy a další peptidy.

S věkem srdce a krevní oběh i další systémy podléhají opotřebení a přestávají své funkce úspěšně plnit. L-arginin získaný ze stravy i tělesnou produkcí již nestačí prodegenerativní procesy korigovat a zde přichází ke slovu suplementace l-argininem z doplňku stravy. Pro úplnost lze shrnout, jaké konkrétní benefity může doplňkový l-arginin osobám středního i pokročilého věku poskytnout. Benefity jsou redukce rozvoje koronární arteriarní choroby a angíny pectoris, zvýšená ochrana před ucpáním tepen, cév a plicní hypertenzí, podpora tvorby buněčné energie a zachování svalové hmoty, snížení rizika inzulinové rezistence, urychlené hojení ran po úrazech a chirurgických zákrocích a zmírnění poruchy erekce (cévního původu), kvůli němuž je l-arginin nejčastěji v současnosti užíván. Pro přesnost je nutné dodat, že některé z uvedených benefitů lze v plné míře a u již nemocných osob, získat jen z denních dávek vyšších než jsou dávky obecně doporučené. V naprosté většině případů i standardní doporučené dávkování poskytne organismu významný zdravotní prospěch, a to tím větší, oč déle suplementace probíhá. Za dolní hranici dostatečného dávkování je možné považovat 800 mg na den.

Zobrazit v eshopu