Lékařské a vědecké důkazy ukazují, že strava bohatá na ovoce a zeleninu pomáhá porazit rakovinu i další nemoci. Koncept, který tyto důkazy vysvětluje, je znám pod názvem Salvestrol concept. Salvestrol je nový pojem, který tento koncept používá k tomu, aby objasnil, jak se tělo přirozeným způsobem brání rakovině a jak se z ní uzdravuje. Salvestroly jsou novou třídou přírodních látek, které se nacházejí v rostlinách a mohou být bezpečně přijímány ve stravě. V nádorových buňkách procházejí molekulární aktivací pomocí enzymu CYP 1B1  a způsobují, že nádorové buňky přestanou růst nebo uhynou.

Molekuly salvestrolů jako takové nejsou novým objevem, protože jejich chemická struktura i rostliny, v nichž se objevují, jsou známy mnoho let, ale nikdy předtím nebyly seskupeny na základě jejich nedávno objevených protinádorových  biologických účinků.

Salvestroly se ve velké míře objevují v červených a zelených zdraví prospěšných rostlinných druzích ovoce, zeleniny a bylin. Moderní zemědělství kombinací metod vývoje nových druhů, užíváním fungicidů a postupy zpracování sklizně však způsobilo jejich značný úbytek.

Řada přírodních chemikálií i syntetických léčiv je enzymaticky aktivována ve zdravých tkáních, nikoliv však salvestroly. Ty jsou aktivovány enzymem CYP 1B1 pouze uvnitř rakovinových buněk, které pak zabíjejí.

Na začátku 90.let výzkumný tým prof.Burkeho objevil, že enzym zvaný CYP 1B1 je výhradně přítomný v nádorových buňkách široké škály typů rakoviny, ale není zjistitelný ve zdravých buňkách stejných tkání. Tento objev byl následně potvrzen mnoha prestižními laboratořemi po celém světě.

Kolem roku 2000 objevili, že enzym CYP 1B1 mění chemickou strukturu určitých rostlinných látek a činí z nich silné protirakovinné toxiny. Protinádorový účinek není vyvolán rostlinnými látkami jako takovými, ale jejich metabolity vzniklými v rakovinných buňkách.

Salvestrol Concept má tři komponenty:

1. Salvestroly - přírodní rostlinné chemikálie

2. CYP 1B1 - speciální enzym v rakovinných buňkách

3. metabolity salvestrolů - aktivované protinádorové toxiny

 

Salvestroly jsou identifikovány testováním proti CYP 1B1 v nádorových buňkách z tkáňové banky v laboratoři.

První určený salvestrol byl resveratrol, pocházející z vinných hroznů a obsažený v červeném víně. CYP 1B1 jej metabolizuje na piceatannol, silný protinádorový toxin. Další salvestroly byly později identifikovány v široké paletě ovoce včetně bigarádií, jahod a brusinek.

CYP 1B1 je přítomen v buňkách všech typů rakoviny, které byly dosud zkoumány, včetně nejfrekventovanějších nádorů močového měchýře, mozku, prsu, střev, jícnu, ledvin, jater, plic, mízních uzlin, vaječníků, kůže, žaludku, varlat a dělohy. CYP 1B1 je jako trojský kůň v rakovinných buňkách, kterému stačí dodat salvestroly z jídla, aby uvolnil proud chemických látek smrtelných pro tyto buňky.

Odborníci na rakovinu všeobecně věří, že se jednotlivé rakovinové buňky v těle trvale tvoří a že většinu z nich tělo zničí dříve, než z nich vznikne zhoubný nádor.

Salvestroly ve stravě jsou nástrojem, jenž tuto průběžnou prevenci rakoviny může zajišťovat. Pokud se týče léčby rakoviny, užití většiny protinádorových chemoterapeutik je provázeno závažnými vedlejšími účinky. Ty se objevují, protože většina protinádorových léčiv jsou buněčné jedy, které nerozlišují nádorové buňky od zdravých. Jelikož salvestroly jsou aktivovány pouze v rakovinových buňkách, nabízejí možnost protinádorové léčby bez vedlejších účinků.

Více informací najdete na odkazech:

http://www.orthoknowledge.eu/salvestroly-czech/

http://www.salvestroly.cz/

http://www.orthokennis.nl/artikelen/salvestrol-case-studies-2012-(english)  

Videozáznam prof.Burke o salvestrolech: 

https://www.youtube.com/watch?v=zvYc-jPllI4&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=XzuHbmhTYWQ&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=6Yg9hwkavCw

 Použitý zdroj: Salvestols - Natural Products with Tumour Selective Activity

G.A.Potter, M.D.Burke, Journal of Orthomolecular Medicine, Vol.21, No.1, 2006

Překlad článku je zkrácen

Zobrazit v eshopu