Nemístná obava z čínské produkce

Čína je nevětším světovým producentem přírodních látek určených k výrobě léků, doplňků stravy, zvláštních potravin a kosmetiky. Tyto primární suroviny dodává výrobcům konečných přípravků v USA, Kanadě, Austrálii, Japonsku a Evropské unii. Přibližně 90% světové spotřeby vitamínů a 95% světové spotřeby aminokyselin je vyráběno v Číně. Naprostá většina čínských výrobců se orientuje na vývoz, který činí významnou položku mezi vývozními artikly. Z tohoto důvodu čínská vláda uzákonila řadu opatření, která zabraňují vývozu látek nesplňujících lékopisná či technologická kritéria. U naprosté většiny položek musí před celním odbavením k vývozu předložit odesilatel ke každé zásilce osvědčení o identifikaci ke každé zásilce osvědčení o identifikaci a analýze, vystavené nezávislou laboratoří. Za porušení tohoto nařízení může v krajním případě hrozit pachateli i trest smrti.

Stále více významných čínských výrobců zaměstnává na pozicích výzkumníků, vývojářů a technologů a německých univerzit. Ti jsou nejen zárukou vysoké odbornosti, ale navíc jsou dokonale seznámeni s požadavky na chemické, bakteriologické a toxikologické ukazatele požadované v teritoriích, do nichž je produkce vyvážena. Samozřejmě i na českém trhu je většina látek v doplňcích stravy čínského původu, a to jak ve výrobcích domácích, tak i zahraničních společností. Někteří výrobci čínský původ ingrediencí neuvádějí záměrně, aby se vyhnuli časté předpojatosti spotřebitelů vůči čínskému zboží, jiní čínské suroviny odebírají od zprostředkovatelů z USA nebo Západní Evropy, přičemž skutečný původ surovin ani nemusejí znát. Naše společnost disponuje mnohaletými zkušenostmi ze spolupráce s čínskými farmaceutickými korporacemi a znalostmi tohoto průmyslového odvětví. Rovněž si vyměňuje zkušenosti s nejvýznamnějšími americkými a evropskými výrobci doplňků stravy, kteří odebírají čínské suroviny ve velkém již přes 50 let. Přestože je možnost nákupu nekvalitní suroviny z Číny obecně nepravděpodobná, naše dodavatele přesto pečlivě prověřujeme po odborné i obchodní stránce. Dovezené suroviny včetně finálních výrobků necháváme testovat v akreditovaných tuzemský laboratořích. Za 18 let se ani v jediném případě nestalo, že by se nález české laboratoře v kterémkoli ukazateli jakosti a chemických či mikrobiologických hodnot lišil od ukazatelů v osvědčení výrobku vystaveném čínským výrobcem.

V mediích se občas objeví zprávy o nelegálním dovozu čínských napodobenin západních léků, nejčastěji anabolických steroidů, které jsou nekvalitní a mohou způsobit závažné zdravotní komplikace. Výroba takových léků není legální ani v Číně a legální cestou je nelze vyvézt. Pokud však bude existovat po takových lécích trvalá a vysoká poptávka ze západních zemí, bude pro kriminální prostředí v Číně i dalších zemích Dálného východu motiv zisku převažovat nad hrozbou případného trestu.