Základní pojmy

Vitamín

Vitamíny jsou nízkomolekulární látky nezbytné pro lidský život. V organismu plní funkci katalyzátoru biochemických reakcí. Lidský organismus je musí získávat prostřednictvím stravy, která proto musí být pestrá (obsahující ovoce, zeleninu a další...), neboť tělo si je nedokáže vyprodukovat samo. Vitamíny se podílejí na metabolismu bílkovin, tuků a cukrů, podporují imunitní a antioxidační systém.

Aminokyselina

Aminokyseliny jsou stavebními prvky všech bílkovin. Tělo si z nich vyrábí bílkoviny tvořící hmotu svalstva, ale také enzymy, neuropřenašeče, peptidy a hormony. Několik aminokyselin navíc přispívá ke správné funkci nervového a imunitního systému.

Antioxidant

Antioxidanty jsou látky, které snižují a zamezují oxidaci bílkovin a tuků v tělesných tkáních a krevním oběhu. Oxidaci způsobuje jak kyslík, který vdechujeme, tak i jeho směsi s dusíkem a dalšími látkami vyskytující se ve stravě i prostředí. Tělo je obdařeno vlastním antioxidačním systémem, který však své poslání nedokáže zvládat, pokud je člověk vystaven zvýšenému náporu oxidačních činitelů, např. tabákovému kouři, emisím průmyslových spalin, atp. Proto je pro zajištění plnohodnotného výkonu antioxidačního systému nutně přijímat přijímat antioxidanty ze stravy, především ze stravy rostlinného původu.

Minerál

Minerální látky jako vápník, sodík, draslík, hořčík, selen, železo a mnohé další se podílejí zásadním způsobem na fungování metabolismu a procesech řízení životních funkcí. Význam minerálů pro zdraví je plně srovnatelný s významem vitamínů. Pestrost a hojnost minerálních látek poskytuje téměř výlučně rostlinná strava.

Bioflavonoid

Bioflavonoidy jsou rostlinné látky, které mají značný význam pro dobrý zdravotní stav. V minulosti byly souhrnně označovány jako vitamín P. Dnes je známo více než 2000 bioflavonoidů rozdělených do 6 tříd. Většina bioflavonoidů má antioxidační a protizánětlivé účinky. Pravidelný zvýšený příjem bioflavonoidů z ovoce a zeleniny podstatně snižuje riziko vzniku kardiovaskulárních onemocnění.