Obchodní podmínky

Reklamační podmínky

Brainway Inc, odpovídá za to, že každý výrobek, který odchází k zákazníkům, splňuje přísná kritéria na tento sortiment zboží daná českou i evropskou legislativou a že informace uvedené na obalu výrobku i v příbalových letácích jsou pravdivé a v souladu s obsahem balení výrobku.

I přes pečlivou výstupní kontrolu se u konkrétního výrobku může vyskytnout vada, mimo jiné způsobená i nešetrnou manipulací s výrobkem během cesty k zákazníkovi. Taková vada automaticky zakládá důvod k reklamaci výrobku.

Jedná se zejména o 

  1. dodání výrobku s datem spotřeby kratším než 4 měsíce
  2. neúplný počet kapslí (tablet) v balení
  3. blistr poškozený protržením
  4. lékovku s poškozeným či utrženým uzávěrem
  5. chybějící potisk obalu či blistru údaji o šarži a datu spotřeby výrobku.

Jako reklamaci nelze naopak uznat znehodnocení výrobku způsobené jeho uchováváním v nevhodných podmínkách (ve vlhku, na osluněném místě nebo při teplotách nad 25°C), případně jeho spotřebou odloženou o několik měsíců. Takové znehodnocení se může projevit deformací, seschnutím či slepením kapslí i změnou barvy a struktury jejich obsahu.

Rovněž nelze uznat reklamaci výrobku pro jeho údajnou neúčinnost, nebo proto, že vyvolal některý z nežádoucích účinků u osoby, které nebyl určen ( viz. upozornění  na obalu).

Slevové akce

Při slevových akcích odkazovaných na e-shop nebo zákaznickou linku se sleva vztahuje pouze na prodej zboží přes e-shop, nikoliv na osobní vyzvednutí v prodejně VitaCentrum.        A slevové akce v prodejně VitaCentrum se vztahují pouze na nákup v prodejně a nevztahují na nákup přes e-shop.

Jak při reklamaci postupovat

Reklamaci je nutné uplatnit v místě prodeje (lékárně, prodejně).  V případě nákupu výrobku na dobírku skrze e-shop je třeba reklamaci ohlásit na bezplatné zákaznické lince 800 900 995 a po ohlášení závadný výrobek odeslat jako obyčejnou listovní zásilku poštou na adresu: Brainway Inc. s.r.o. ,Washingtonova 25, 110 00, Praha 1. Ohlášení reklamace musí obsahovat vyjádření , zda si zákazník přeje zaslat jiné balení výrobku nebo vrátit kupní cenu.

Poznámka:

V řadě výrobků jsou obsažený výtažky z cizokrajných rostlin. Tyto výtažky obsahuji účinné látky jen z menší části, zbytek tvoří tkanivo rostliny, které může mít různé zabarvení lišící se od jedné zpracovatelské etapy k druhé. Proto odchylky v barvě obsahu kapslí téhož výrobku nepředstavují změnu v jeho složené ani nezakládají důvod k reklamaci.

Objednávky pro Slovenskou republiku

vyřizuje:
ZENOVA Labs., s.r.o.

Pezinská 509/47
900 21 Sväty Jur
Slovenská republika

e-mail: brainway@brainway.sk   

http://www.bwy.sk/  

Tel.:  00421 02 4497 0191

Mobil: 00421 910 128 395